MyLightningDetection

Historik

Lista över blixturladdningar

Some of the latest strokes with the signal of the closest station.

Tilläggsinformation

If a lightning strike was detected, some additional information correspondending to the station Wetterstation Bisingen will be displayed.

  • Tidsdifferens: Tidsskillnaden mellan blixten och mottagningen
  • Avstånd: Avståndet till stationen Wetterstation Bisingen beräknat på tidsdifferensen (1ms = 300km)
  • Riktning: Ungefärlig riktning (exakt värde visas inte på grund av användningsbegränsningar)
  • Avvikelse: Mindre värde innebär en bättre positionering
  • Strömstyrka: Blixtens strömstyrka. Mycket experimentellt! För närvarande nästan inget informativt värde!
  • Polaritet: Positiv eller negativ urladdning som bestäms av signalen. Mycket experimentellt och endast tillämpbart för närliggande blixtar!
  • Deltagare: Antal stationer som tog emot blixtsignalen. Flera stationer innebär bättre information.
  • Deltog: Deltog stationen Wetterstation Bisingen? Om "Nej" är markerat har signalen tagit emot men inte använts för beräkningen av blixten
  • Identifierad vinkel: Maximal vinkel från deltagande station till blixtens position (inom parantes: stationer som inte var med i beräkningen). Ideallt värde är runt 270° men det går att få bra beräkningar med mycket mindre värden.
  • Kanal: Identifierande kanal i grafen (om stationen if station körs i "Best Channel Mode")